Zoek

Kies nu voor een abonnement met korting

Via de website www.fabulousmama.nl (uitgegeven door Oseberg Publishing B.V.) worden persoonsgegevens verwerkt. Oseberg Publishing B.V. (hierna: ‘de uitgever’) vinden jouw privacy belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In deze privacy- en cookieverklaring beschrijven wij onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke rechten bezoekers van fabulousmama.nl en de nieuwsbriefleden hebben.

Tijdschrift fabulous mama

Dit privacybeleid gaat niet over de gegevens die worden verwerkt van abonnees van het tijdschrift fabulous mama. Daarvoor verwijzen wij naar het Privacy Statement van Abonnementenland copyright B.V. Bondis.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief van fabulous mama via fabulousmama.nl deel je jouw e-mailadres met ons. Het is altijd mogelijk om je gegevens weer te (laten) verwijderen. Daarnaast maakt fabulousmama.nl gebruik van cookies. Hierover meer onder de tussenkop Cookies.

Doel van de persoonsgegevens die wij verwerken

Jouw e-mailadres gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Welke cookies wij precies plaatsen en met welk doel staat onder onze tussenkop Cookies.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Voor fabulousmama.nl nemen wij geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor onze bezoekers of nieuwsbriefleden.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Twee keer per jaar verwijderen wij alle gegevens van nieuwsbriefleden die langer dan een jaar geen nieuwsbrief hebben ontvangen of geopend. Onder de tussenkop Cookies staat per cookie wat de bewaartermijn is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Oseberg Publishing B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Het kan zijn dat wij een bedrijf of freelancer inschakelen voor de verdere ontwikkeling van fabulousmama.nl. Indien het nodig is dat deze partij bij jouw persoonsgegevens kan, zullen wij met deze partij een verwerkersovereenkomst sluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Uitgevers blijven verantwoordelijk voor deze verwerking. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van Copernica. Dat betekent dat je e-mailadres bij hen is opgeslagen. Copernica is gevestigd in Amsterdam. Oseberg Publishing B.V. en Copernica hebben een verwerkersovereenkomst gesloten.

Cookies

De uitgevers gebruiken slechts analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Analytische cookies

Analytische cookies gebruiken we onder andere om bezoekersaantallen te bekijken, om te zien met welke apparaten en browsers onze website wordt bezocht en hoe bezoekers door onze site navigeren. Met deze gegevens kunnen de uitgevers de website verder optimaliseren voor jou als bezoeker. De gebruikte analytische cookies Naam: _ga, _gid en _gat Bewaartermijn: _ga en _gid 2 jaar, _gat 1 minuut Functie: Deze cookies zijn nodig om Google Analytics goed te laten werken. Met Google Analytics kunnen we onder andere zien hoeveel mensen fabulousmama.nl bezoeken en welke pagina’s ze bekijken. We hebben Google Analytics zo ingesteld dat jouw gegevens geanonimiseerd worden en niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de links ‘Schrijf uit’ of ‘Pas je voorkeuren aan’ onder iedere nieuwsbrief. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de uitgevers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@fabulousmama.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De uitgevers zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. De uitgevers willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Beveiliging

fabulousmama.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fabulousmama.nl.

Over deze privacy- en cookieverklaring

De basis van deze privacy- en cookieverklaring hebben wij gemaakt met behulp van de Privacyverklaring generator van veiliginternetten.nl. Deze hebben we verder gespecificeerd waar nodig en op verschillende plekken ten behoeve van de leesbaarheid aangepast. Is er toch iets niet helemaal duidelijk of heb je nog vragen over deze privacy- en cookieverklaring, laat het ons dan weten via info@fabulousmama.nl. Wij behouden het recht om deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Hierbij zullen wij blijven voldoen aan de wettelijke eisen. Om op de hoogte te blijven raden we je aan deze pagina regelmatig te bekijken. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op: 31 augustus 2018

Contactgegevens

De uitgevers van de website www.fabulousmama.nl zijn Oseberg Publishing B.V.. Je kan ons bereiken via: Oseberg Publishing B.V. De Trompet 1757 1967DB Heemskerk redactie@oseberg.nl KVK: 7102300